Bij rolstoelgebonden kinderen met ernstige beperkingen richt de zorg zich vooral op het verbeteren van comfort en kwaliteit van leven. Daarom is het voor onderzoekers en zorgprofessionals belangrijk om de kwaliteit van leven bij deze kinderen te kunnen meten. Hiervoor is sinds afgelopen maand de Nederlandse versie van de CPChild beschikbaar.

Wat is de CPChild-DV?

De CPChild-DV is een Nederlandse vragenlijst om de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van rolstoelgebonden kinderen met ernstige beperkingen te meten. Dit project is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen het UMCG Centrum voor Revalidatie, Rijksuniversiteit Groningen en Revalidatie Friesland.

Hoe gebruikt u de CPChild-DV?

De vragenlijst is samen met bijbehorende handleiding beschikbaar op https://cpchild.nl/. Daar vindt u ook meer informatie.