Op 18 november 2020 is voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) de Hanna Oorthuysprijs toegekend aan Michiel Vermaak, arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG).

Hanna Oorthuysprijs

De prijs is genoemd naar Hanna Oorthuys (1943-1992), AVG ‘avant la lettre’. De NVAVG reikt de prijs eenmaal per twee jaar uit aan een persoon of instantie die zich bijzonder heeft ingespannen voor de verdere ontwikkeling van het specialisme arts voor verstandelijk gehandicapten.

Criteria en nominaties

Genomineerden dienen zich op bijzondere wijze in te spannen en aantoonbare vooruitgang te boeken op één of meerdere van de volgende gebieden: wetenschappelijk onderzoek, richtlijnontwikkeling, organisatie, samenwerking, onderwijs, profilering en een actieve bijdrage aan de beroepsvereniging. Daarbij is het doel om de kwaliteit van de medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking verder te ontwikkelen. Voor deze prijs zijn genomineerd: Josje Thijssen, Gerjanne Vlasveld, Agnies van Eeghen en Michiel Vermaak.

Jury oordeel

De jury oordeelde dat AVG Michiel Vermaak met bevlogenheid en passie opkomt voor mensen met een verstandelijke beperking. Niet alleen voor hen die in de instelling wonen, maar ook (vooral) voor hen daarbuiten. Hij doet dat bijvoorbeeld als straatdokter in Rotterdam en als AVG op de bovenwindse eilanden Sint Maarten en Saba. Michiel is goed van de tongriem gesneden: hij wordt regelmatig geïnterviewd voor de krant, tv en radio. Daar stelt hij de problematiek die in de gehandicaptensector speelt aan de kaak en hij vraagt tegelijkertijd aandacht voor het boeiende vak van de AVG. Daarnaast was hij die eerste die buiten de instelling een eigen en vernieuwend zorgconcept heeft ontwikkeld met zijn Maatschap Jouw Dokter.

Uitreiking

AVG Dr. Esther Bakker-van Gijssel won in 2018 de Hanna Oorthuysprijs. Als juryvoorzitter reikte zij de prijs –die bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag- uit aan Michiel Vermaak.

Namens alle leden feliciteren we Michiel van harte met zijn prijs!