De NVAVG is lid van de klankbordgroep van de academische werkplaats ZoTeG, wat staat voor ZorgTechnologie in de Gehandicaptenzorg. Deze werkplaats doet onderzoek ten behoeve van de inzet van zorgtechnologie voor mensen met een beperking.  

ZoTeG is een mooi programma gestart: Leren Werken met Data in de gehandicaptenzorg. Gefinancierd door het ministerie van VWS, gecoördineerd door Academy Het Dorp. Het loopt van 2023 t/m 2026. Doel van het programma is dat de sector leert hoe data benut kunnen worden om de kwaliteit van leven van cliënten te vergroten. Dat gebeurt op veel manieren, onder andere met bijeenkomsten en pilots in zorgorganisaties. 

Wil jij direct op de hoogte blijven van dit programma? En laten weten waar je aan denkt bij ‘data’? Meld je dan hier aan! 

(Je gegevens worden bij Academy Het Dorp veilig bewaard en niet met de NVAVG of anderen gedeeld.) 

We vragen je om dit bericht door te sturen aan mogelijk geïnteresseerden in de zorgorganisatie waar je werkt (van zorgverleners tot cliëntenraad tot bestuurder). Hoe meer mensen weten van dit programma en op de hoogte gehouden willen worden, hoe beter. 

Op de website van Academy Het Dorp vind je meer informatie over ZoTeG en het programma Leren Werken met Data. Ook interessant: het interview met Agnes van der Poel over het gebruik van technologische hulpmiddelen in de zorg.