“Bijzonder, een plek voor een uitgebreide screening en volledig meedenken voor een gezin met een zorgintensief kind. Gratis als je kind in de Wlz zit.”
Zo schreef een moeder over de Leefstijl poli plus in de groep Netwerk voor ouders van kinderen met EMB (Ernstig Meervoudige Beperkingen) op facebook. En bijzonder dat is het! De Leefstijl poli plus biedt namelijk een meerdaagse 360⁰ screening voor kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag. Doel is de levenskwaliteit inzichtelijk te maken, antwoorden te geven op vragen, mee te denken en te adviseren bij mijlpalen in het leven, maar ook bij vragen of problemen gewoon als ze zich voordoen.

De Zorgverzekeraar financiert deze door de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit) goedgekeurde dienstverlening voor kinderen en jongeren met een Wlz indicatie. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). De poli staat echter ook open voor alle andere intensieve zorgvragen. In april 2023 is de proefperiode afgerond. Vanaf juni kunnen ouders zich aanmelden voor dit baanbrekende initiatief.

Een zorgintensief kind: waar moet je beginnen?

Gezinnen met een zorgintensief kind hebben geen alledaags leven. Alles draait om het kind en het hele gezin is erbij betrokken. Het kind is non-stop aangewezen op zorg van ouders, mantelzorgers, hulpverleners en specialisten. Het punt is dat ouders structuur en samenhang in dit proces moeten aanbrengen terwijl ze dit zelf juist vaak missen. Ook kan het zijn dat ze met vragen zitten over het welzijn van hun kind, over de gezondheid, ontwikkelingsmogelijkheden of bijvoorbeeld gedrag. Soms weten ouders prima wat ze willen en wat kan, maar lopen ze toch tegen een muur van instanties aan. Soms worden veel problemen ervaren en weten ze niet meer waar te beginnen. Wat het emotioneel met hen doet en wat de invloed is op het gewone leven, het komt allemaal op de laatste plaats in een vaak eenzame strijd.

Hoe werkt Leefstijl poli plus?

Na de aanmelding wordt er binnen een aantal dagen telefonisch contact opgenomen met de ouders. Tijdens dit gesprek wordt er gesproken over de directe hulpvraag die de ouders hebben. Aan de ouders wordt gevraagd om enige dossier informatie te sturen naar de Leefstijl poli plus en het vervolg van het traject wordt besproken. De twee poli dagen zijn een wezenlijk onderdeel van dit traject. Tijdens deze dagen vinden een aantal onderzoeken plaats. Deze onderzoeken zijn gericht op functioneren, gezondheid, leefstijl en leefwereld van het kind en vinden plaats in het voormalig klooster De Zwanenhof Zenderen. Hier krijgt het gezin een eigen huiskamer waar de verschillende specialisten op bezoek komen voor de screening. De uitkomsten, bevindingen en conclusies worden per onderzoek beschreven en verwerkt in een totaaladvies. Het vormt de basis voor het Perspectiefplan. Dit plan biedt perspectief voor het kind en geeft de ouders onderbouwing, maakt hen sterker in hun verhaal en geeft advies en ondersteuning bij het maken van (lastige) keuzes. Aan de tweedaagse screening zijn voor de ouders geen kosten verbonden. Het wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (medisch) en vanuit budget dat beschikbaar is gesteld door de NZa.

Doel

Het doel van het traject is om middels beschreven 360⁰ screening te komen tot inzicht in het leven van het kind, ondersteuning en onderbouwing te bieden bij het maken van keuzes en belangrijke beslissingen en daarmee te komen tot een hogere levenskwaliteit van het kind en jongere met een intensieve zorgvraag. En een verbeterde levenskwaliteit van het kind en jongere heeft meteen positieve effecten op de andere gezinsleden. Leefstijl poli plus laat zich daarbij niet afleiden door organisatorische kwesties maar richt zich op de inhoud van het leven, van de zorg en alles wat daarbij voor ouders belangrijk is. Dat is waar het om gaat.
Het eerder genoemde Perspectiefplan wordt binnen een maand na de screeningsdagen aan ouders toegezonden. Na twee maanden neemt de Leefstijl poli plus contact op met de ouders om het Perspectiefplan te bespreken. Kunnen ze ermee uit de voeten, is het bruikbaar voor nu en in de toekomst, hebben ze vragen en of opmerkingen over het plan of hebben ze hulp nodig.

Het eigen digitale dossier

Het informeren van specialisten en instanties die betrokken zijn bij de zorg van hun kind kost ouders veel energie en tijd. Doordat er een digitaal dossier kan worden opgesteld n.a.v. de screening en de verkregen dossier informatie kunnen ouders voortaan zelf besluiten om (delen van) het dossier open te stellen. Het biedt de mogelijkheid tot overzicht, tot delen van bestanden met elkaar. Voordeel kan zijn dat het efficiënter werkt voor de ouders.

Meer informatie

Geïnteresseerde ouders en zorgverleners kunnen meer informatie vinden op: www.leefstijlpoliplus.nl.