(bron: ontvangen persbericht)

 

De uitreiking van de twaalfde Ds. Visscherprijs vond op 22 maart 2018 plaats in Den Bosch

De winnaar is Dr. Joanneke van der Nagel (Radboud Universiteit)

voor haar proefschrift:

Is it just the tip of the iceberg?

            Substance use and misuse in individuals with Intellectual Disability (SumID)

Uit het juryrapport over het winnende proefschrift

Dit voor de praktijk uitermate relevante proefschrift geeft voor het eerst een helder inzicht in het tot nu toe verborgen en nauwelijks onderkende probleem van verslaafdheid bij mensen met een vooral lichte verstandelijke beperking. Het proefschrift is van grote maatschappelijke waarde, omdat deze mensen extra kwetsbaar zijn voor beïnvloeding maar ook moeilijker benaderbaar zijn om het middelengebruik te stoppen of te minderen, met alle gevolgen van dien.

Het onderzoek maakt ons ook duidelijk hoe in de verslavingszorg de verstandelijke beperking vaak niet werd onderkend (en in de gehandicaptenzorg de verslaving niet wordt gezien), maar ook dat er helaas nog weinig samenwerking was tussen de zorg voor mensen met een beperking en de verslavingszorg. De jury is onder de indruk van het enthousiasme en de ambitie van de onderzoekster en van de brede impact van dit proefschrift. Voor de klinische praktijk heeft het proefschrift en de daarmee samenhangende aandacht geleid tot nieuwe behandelinterventies, een handboek, opleidingsmodules en meer interdisciplinaire samenwerking. De inhoudelijke expertise wordt verder doorontwikkeld en verspreid vanuit het opgerichte Kenniscentrum LVB en verslaving. En last but not least, ook verder onderzoek naar o.a. voorspellende risicofactoren en middelengebruik bij mensen met een matige verstandelijke beperking is in ontwikkeling.

Lees het volledige juryrapport.

Tweede en derde prijs

Dr. A. Lansink, voorzitter van het Ds. Visscherfonds, reikte haar de prijs van € 10.000 uit voor haar proefschrift. De twee andere genomineerden ontvingen beiden een tweede prijs.

Dat zijn:

Dr. Gustaaf Bos (Vrije Universiteit)

            Antwoorden op andersheid

            Over ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking in omgekeerde-integratiesettingen

Dr. Noud Frielink (Universiteit van Tilburg)

            Motivation, well-being, and living with a mild intellectual disability

            A Self-Determination Theory perspective

De prijs wordt eenmaal in de twee jaar toegekend aan de schrijver van een uitermate waardevolle dissertatie in het belang van mensen met een verstandelijke beperking, verdedigd aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit. Naast de hoofdprijs van € 10.000 voor de winnaar krijgen de twee andere genomineerden beiden een prijs van € 3.000.

De prijs is een initiatief van het Ds. J.A. Visscherfonds in samenwerking met het tijdschrift NTZ en uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV.

De jury bestond uit:

Prof. Dr. Petri Embregts (voorzitter), Drs. Ruud Geus (jurysecretaris), Drs. Paul Goderis (bestuurslid Ds. Visscherfonds), Prof. Dr. Bea Maes, Dr. Sandra Mergler, Prof. Dr. Xavier Moonen en Em. Prof. Dr. Henny van Schrojenstein Lantman – de Valk.

In totaal werden 17 proefschriften ingediend met een grote verscheidenheid aan onderwerpen.

Voordat de winnaar bekend werd gemaakt hield Diederik Samsom, voormalig Tweede Kamerlid en partijleider van de PvdA de Ds. Visscherlezing 2018.

Meer informatie over de prijsuitreiking, zoals het juryrapport, de samenvattingen van de dissertaties en de presentaties van de drie genomineerden, zijn te lezen op www.ntzonline.nl (Ds. Visscherprijs).