Voor de richtlijnen en handreikingen die we de komende jaren binnen het RAILZ programma (RAILZ – NVAVG) gaan maken, willen we verschillende implementatieproducten ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een e-learning, een FTO-module of een webinar.

We willen voor deze implementatie-ondersteuning zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen die er zijn in het veld. Daarom hebben we een vragenlijst opgesteld om te inventariseren welke ervaringen, behoeften en voorkeuren er zijn bij de introductie en implementatie van richtlijnen en handreikingen.

De vragenlijst kun je online invullen.

Het invullen van deze vragenlijst kost 5-10 minuten en kan tot uiterlijk zondag 11 februari 2024.

De uitkomsten van de vragenlijst nemen we mee bij de ontwikkeling van toekomstige implementatieproducten.

Alvast dank voor je medewerking!

Ga naar de online vragenlijst