Beste collega’s,

De uitbraak van het nieuwe coronavirus is jullie allen vast niet ontgaan. Vanuit de NVAVG willen we jullie op hoogte brengen van enkele informatiekanalen en standpunten.

Informatiekanalen

 • Voor algemene informatie verwijzen we naar de website van het RIVM www.rivm.nl
 • NHG: www.nhg.org/coronavirus
 • Voor sector gebonden informatie voor de gehandicaptenzorg houdt VGN actuele informatie en aandachtspunten bij. Ook zetten zij beschikbaar materiaal op een rijtje. www.vgn.nl/nieuws/coronavirus-vraagt-om-alertheid-update-05-03
 • Meld een verdenking van een besmetting met het coronavirus (gecategoriseerd als A-ziekte) van een patiënt direct bij de GGD. De GGD is leidend in de vervolgstappen en zal samen met jou verdere stappen bespreken.
 • Gebruik de huidige maatschappelijke aandacht om nog eens extra te kunnen inzetten op het naleven van hygiënische maatregelen, met name handhygiëne en hoesthygiëne.

Beschermende maatregelen

Er is vanuit VWS/GGD toegezegd dat er binnen 3 uur beschermende maatregelen beschikbaar zullen zijn, als dat nodig is bij een uitbraak. De verdeling zal centraal verlopen via de coördinatoren van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Een lijst met contactgegevens is als bijlage toegevoegd. Zij zijn ook bereikbaar via de GGD. Bij een uitbraak en tekort aan middelen, kun je de coördinator ROAZ bellen.

Als er een besmetting is

Mocht er een besmetting zijn in onze sector dan geeft de GGD advies ten aanzien van isolatie en bescherming. Zij stemmen dit advies af op de landelijke stand van zaken. Op dit moment is het advies strikte thuisisolatie. De landelijke adviezen en richtlijnen hiervoor zijn niet altijd goed toepasbaar bij onze situaties en doelgroep. Wees in overleg met de GDD in geval van verdenking of besmetting extra alert om de bijzonderheden van de casus en situatie duidelijk te schetsen.

 • Cliënt wel/niet in staat tot volgen van instructie en dragen van beschermingsmateriaal.
 • Ongeschikte huisvesting, gedeeld sanitair.
 • Gedragsproblemen die ontstaan bij afwijkingen van structuur en ritme of bij beperkingen in bewegingsvrijheid.
 • Cliënten met ernstige agressie of gedragsproblemen waarvoor fysieke beheersing nodig is.
 • De afhankelijkheid van wisselende begeleiders en onervaren in het verzorgen met beschermingsmateriaal.

Alternatieve opties op organisatieniveau

Probeer op organisatieniveau ook na te denken over alternatieve opties die geschikt zijn. Neem deze op in het continuïteitsplan. Denk bijvoorbeeld aan

 • Leegstaande locaties en/of dagbestedingslocaties gebruiken.
 • In overleg met de GGD, gebruik maken van de afgelegen ligging van sommige terreinen waardoor er wellicht wel opties voor naar buiten gaan zijn.

Mogelijke wettelijke maatregelen

Het betreft een meldingsniveau A plichtige ziekte waarbij minimaal de GGD geadviseerde maatregelen dienen te worden opgevolgd.
Mogelijk wettelijke maatregelen bij groep A infectieziekten die de GGD (arts infectieziektebestrijding) de burgemeester kan verzoeken volgens de Wet publieke gezondheid (artikel 17):

 • gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie
 • gedwongen onderzoek
 • gedwongen quarantaine (inclusief medisch toezicht)
 • verbod van beroepsuitoefening

Wat kun je nog meer doen?

Hierbij willen we iedereen aanraden om beleidsstukken/calamiteitenplannen en goede ideeën vooral openbaar toegankelijk te maken. De VGN bundelt alles wat beschikbaar is in hun artikel. Stukken kunnen gestuurd worden naar Sam van den Brink svdbrink@vgn.nl

Met vriendelijke groet,
Matijn Coret, voorzitter
namens het bestuur van de NVAVG