Zeven zorgorganisaties zijn 26 mei gestart met ‘In voor beter, leven in vrijheid’. De Wever, St. Zuidwester, Dichterbij, St. Valkenhof, Zorgverlening Het Baken, St. Philadelphia en Pluryn volgen een intensief traject om optimale vrijheid te bieden aan mensen die zorg en ondersteuning krijgen van een ouderen- of gehandicaptenorganisatie. Het ministerie van VWS is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma, Vilans begeleidt de opzet, uitvoering en verantwoording van de resultaten. In bijgaand bericht, leest u hier meer over.