Bijna zes van tien huisartsen (58 procent) voorzien problemendoor een groeiend aantal patiënten met een verstandelijke beperking in zijn of haar praktijk. Dit blijkt uit onderzoek van NIVEL onder bijna 400 huisartsen.

De verwachte toestroom hangt samen met de hervorming van de langdurige zorg. In het kader hiervan wordt een deel van de langdurige zorg wordt geëxtramuraliseerd. Hierdoor kan een deel van de mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking niet langer binnen een instelling voor gehandicaptenzorg wonen en zullen ze vaker zelfstandig of bij familie wonen. De verwachting is dat hierdoor het aantal patiënten met een lichte of matige verstandelijke beperking in de huisartsenpraktijk geleidelijk aan toeneemt.

Onbekend

Uit NIVEL-onderzoek blijkt dat huisartsen zorgen hebben over deze ontwikkeling. Zij vinden dat hun zorg aan mensen met een verstandelijke beperking op een aantal punten verbeterd kan worden. Onbekend is de doelgroep niet. Bijna alle huisartsen (95 procent) hebben al mensen met een lichte verstandelijke beperking in hun praktijk. Twee derde (68 procent) heeft mensen met een matige verstandelijke beperking en een kwart (26 procent) heeft mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in de praktijk.

Kennis

Huisartsen schatten hun kennis en vaardigheden om zorg te verlenen aan mensen met een matige en ernstige verstandelijke beperking lager in dan hun kennis over mensen met een lichte verstandelijke beperking. Vierenzestig procent ervaart op dit moment al knelpunten in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Ruim de helft van de huisartsen werkt niet samen met een arts voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG).

De  ervaren knelpunten hebben vooral betrekking op gebrek aan kennis over gedragsproblemen, psychiatrische problematiek en syndroom-specifieke medische ziektebeelden. Daarnaast ervaart bijna de helft van deze huisartsen een tekort aan tijd in een consult met een verstandelijk beperkte patiënt. Ook de samenwerking met begeleiders en artsen uit de verstandelijk gehandicaptenzorg (AVG’s) kan beter.

 

Bron: www.skipr.nl