Heb je je eerste kwaliteitsvisitatie afgerond in 2017 of 2018? Meld je dan aan voor de vervolgvisitatie.

Voor de planning is spreiding in de tijd noodzakelijk en voor het doorlopen en afronden van de visitatie is 1 tot 1,5 jaar nodig. Dus wees er op tijd bij.

Let op: ditzelfde geldt t.z.t. ook voor de groepen die in 2019 en later de eerste visitatie hebben doorlopen. De aanmelding voor de volgende visitatie gaat niet ‘vanzelf’ of ‘automatisch’. Voor iedere volgende visitatie moet je je opnieuw aanmelden, samen met een visitatiegroep van 4-5 personen. Na aanmelding kan het Kwaliteitsbureau van de NVAB dan de meest actuele set visitatievragenlijsten in je Scorion-account toevoegen.

Aanmelden kan via kwaliteitsvisitatie@nvavg.nl