(Persbericht)

Op donderdagmiddag 22 maart 2018 wordt voor de twaalfde keer de Ds. Visscherprijs uitgereikt voor een uitmuntend proefschrift betreffende de gehandicaptenzorg.

De prijsuitreiking vindt plaats aan het eind van een NTZ-Kennismiddag.

Deze keer zal Diederik Samsom de Ds. Visscherlezing houden.

De prijs van € 10.000 wordt eenmaal in de twee jaar toegekend aan de schrijver van een uitermate waardevolle dissertatie in het belang van mensen met een verstandelijke beperking, verdedigd aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit. In totaal werden dit keer 18 proefschriften ingediend met een grote verscheidenheid aan onderwerpen.

De prijs is een initiatief van het Ds. J.A. Visscherfonds i.s.m. het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ) en uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

De genomineerden voor de prijs zijn, in alfabetische volgorde:

 Dr. Gustaaf Bos, Antwoorden op andersheid

Over ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking in omgekeerde-integratiesettingen

Dr. Noud Frielink, Motivation, well-being, and living with a mild intellectual disability

A Self-Determination Theory perspective

Dr. Joanneke van der Nagel, Is it just the tip of the iceberg?

Substance use and misuse in inidividuals with Intellectual Disability (SumID)

De jury bestaat uit:

Prof. Dr. Petri Embregts (voorzitter), Prof. Dr. Bea Maes, Em.Prof. Dr. Henny van Schrojenstein Lantman – de Valk, Dr. Sandra Mergler, Prof. Dr. Xavier Moonen, Drs. Paul Goderis (bestuurslid Ds. Visscherfonds) en Drs. Ruud Geus (jurysecretaris).                                      

De bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van de prijzen zullen aan het eind van de NTZ-kennismiddag plaatsvinden in 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch.

Programma

  • Prof. Dr. Petri Embregts en Prof. Dr. Xavier Moonen zullen inleidingen houden over ‘onderbouwde en cliëntgerichte’ zorg,
  • de 3 genomineerden geven een korte presentatie over de belangrijkste bevindingen uit hun proefschrift,
  • Diederik Samsom verzorgt de Ds. Visscherlezing,
  • de juryvoorzitter maakt de winnaar bekend en Dr. Ad  Lansink, voorzitter van het Ds. Visscherfonds, zal  de prijzen uitreiken en tot slot is er een feestelijke borrel.

Aanmelden en informatie

U kunt zich voor deze bijzondere middag aanmelden via de website: www.ntzkennisdagen.nl Daar vindt u het hele programma en overige gegevens.