Het afgelopen half jaar zijn er weer verbeteringen doorgevoerd in GAIA. Hieronder een overzicht van recente aanpassingen die voor aanbieders van nascholing van belang zijn.

Beknopte handleidingen GAIA
Van de GAIA-handleidingen voor aanbieders bestaan sinds kort ook beknopte versies. U vindt ze op de website van de KNMG:
– De “Beknopte handleiding aanbieders – presentie invoeren” staat op www.knmg.nl/aanbieder.
– De “Beknopte handleiding aanbieders – accreditatie aanvragen” staat op www.knmg.nl/aanbieder.

We hopen dat deze handleidingen een hulpmiddel zijn bij het gebruik van GAIA. Zijn er zaken die u mist of heeft u andere suggesties ter verbeteringen? Mail ze naar e.van.rijs@fed.knmg.nl.

Help menu voor aanbieder
In uw GAIA-account staat sinds kort een nieuw menu-item ‘Help’. Hierin vindt u de meest gestelde vragen aan de helpdesk met daarbij een antwoord of oplossing. Mist u onderwerpen? Of zijn er dingen waar u vaak tegenaan loopt? Laat het weten aan onze helpdesk via support@pe-online.org. We kunnen die onderwerpen dan opnemen in de FAQs.

Nieuwe website PE-online
GAIA maakt gebruik van het systeem PE-online dat door vele andere beroepsorganisaties gebruikt wordt. De website van PE-online (www.pe-online.org) waar informatie staat over het pakket, is in een nieuw jasje gestoken.

Wizard presentie
De nieuwe en moderne huisstijl is doorgevoerd in de wizard waarmee u de presentie verantwoordt. De knoppen zijn afgerond, de vraagtekentjes met uitleg staan rechts uitgelijnd en de gegevens zijn beter gegroepeerd. Ook is de optie om persoonsnummers (zoals BIG-nummers) te importeren duidelijker zichtbaar.

Knop naar begin van pagina
Sommige pagina’s zijn erg lang door de grote hoeveelheid informatie, terwijl de actieknoppen bovenaan de pagina staan. Op deze pagina’s verschijnt voortaan een knop om direct terug te springen naar het begin van de pagina.

Van een pop-up naar een modal window
GAIA maakt veel gebruik van pop-ups, zoals de wizards. Uit onderzoek bleek dat deze pop-ups bij gebruikers vaak problemen veroorzaken omdat ze op de achtergrond verdwijnen. Om dit op te lossen zullen we in GAIA gebruik gaan maken van ‘modal windows’: een moderne techniek waarbij een scherm over het actuele scherm opent en de achtergrond grijs maakt. De gebruiker kan dan alleen maar terug door het ‘modal window’ te sluiten of het proces te voltooien. Een scherm kan dan niet meer kwijtraken op de achtergrond.
De komende periode wordt deze aanpassing gefaseerd ingevoerd in GAIA. Aanbieders zien de aanpassing al bij het aanvragen van een accreditatie.

Aanmelder.nl
Momenteel worden de laatste technische werkzaamheden uitgevoerd om GAIA te integreren met aanmelder.nl. Wat houdt deze koppeling in?
Als aanbieder gebruikt u GAIA voor het aanvragen van accreditatie. Vanuit de scholingsagenda zijn er nu beperkt mogelijkheden voor professionals om zich aan te melden voor een scholing. Op verzoek van diverse aanbieders zijn deze aanmeld-opties uitgebreid. Hiervoor werken we samen met aanmelder.nl. Zodra de koppeling klaar is voor gebruik ontvangt u meer informatie hierover. Overigens bent u niet verplicht om aanmelder.nl te gebruiken. Kijk voor meer informatie ook op aanmelder.nl.

Aanbieder, zorg dat uw gegevens up-to-date zijn.
Zorg dat uw contactgegevens (adresgegevens en e-mail) altijd correct zijn om problemen te voorkomen (bijvoorbeeld bij de facturering). Via het menu ‘organisatiegegevens’ kunt u uw gegevens aanpassen.
Helaas blijkt regelmatig dat contactgegevens van aanbieders verouderd zijn. Dit leidt tot misverstanden en moeilijkheden in de administratie. Uiteindelijk is uw doelgroep, de arts, daar de dupe van. We willen dit graag voorkomen. Daarom een vriendelijk verzoek om uw contactgegevens te controleren en indien nodig te actualiseren. Lukt het niet of heeft u vragen? Neem dan contact op met support@pe-online.org.

Vragen of meer informatie?
Kijk voor meer informatie over GAIA op www.knmg.nl/gaia. Daar vindt u ook (beknopte) handleidingen van GAIA en een overzicht met veel gestelde vragen. Voor technische vragen over het systeem kunt u mailen naar support@pe-online.org.

Met vriendelijke groeten,
GAIA Beheer