Wij zijn Marit Roovers en Anne te Lindert, studenten Gezondheidswetenschappen. Om onze bachelor Gezondheidswetenschappen af te ronden, doen wij een onderzoek naar de ervaren knelpunten en behoeften van artsen in de GZ en VVT ten aanzien van de informatievoorziening.

In de zorg is er een grote verscheidenheid aan informatiesystemen (fragmentatie). De verschillende informatiesystemen zijn echter niet goed op elkaar afgestemd waardoor de informatie-uitwisseling wordt bemoeilijkt. Om in te spelen op de fragmentatieontwikkeling en het verbeteren van de informatie-uitwisseling van de informatiesystemen is er onderzoek nodig naar hoe de informatievoorziening in de GZ en VVT er op dit moment uitziet, welke knelpunten en behoeften er worden ervaren in deze informatievoorziening en hoe deze informatievoorziening kan bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van zorg voor de cliënt. Vanuit de Universiteit Twente, in opdracht van UNIT4 Gezondheidszorg B.V. is er een onderzoek uitgevoerd ter verkenning van waar de artsen in de GZ en VVT tegenaan lopen en wat zij graag anders zien ten aanzien van de informatievoorziening. In het onderzoek heeft de volgende hoofdvraag centraal gestaan:

‘Wat zijn knelpunten en behoeften ten aanzien van informatievoorzieningen ervaren door artsen in de gehandicaptenzorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg die effect hebben op kwaliteit en veiligheid van zorg voor de cliënt?’

In dit onderzoek zijn 17 artsen in de GZ en VVT geïnterviewd. Hieruit zijn een groot aantal knelpunten en behoeften naar voren gekomen omtrent het ECD, EVS, HIS en papieren cliëntendossier. De meeste ervaren knelpunten en behoeften hebben betrekking op het ECD. Om meer te weten te komen over de mate van urgentie van deze knelpunten en behoeften ter optimalisatie van het ECD is er een enquête opgesteld.

Het doel van de enquête is dan ook een prioritering aanbrengen in de aangegeven knelpunten en behoeften ten aanzien van een geïntegreerd ECD ervaren door artsen in de GZ en VVT.

 ia de volgende link kunt u de enquête openen: http://www.thesistools.com/web/?id=422507

Graag willen wij aan u als arts vragen om aan deze enquête mee te werken. De enquête is uiterlijk in te vullen tot 22 augustus 2014.

Alvast bedankt voor uw bijdrage aan het optimaliseren van het ECD.