Beste collega’s

Graag wil ik jullie ons onderzoek van het Europees Enablin+ project onder de aandacht brengen. Indien jullie kinderen zien (0-21) met een ernstig meervoudige beperking, zouden jullie dan de bijgaande enquête willen invullen, alsmede de enquête ook doorzenden aan de andere beroepsgroepen in uw centrum: opvoeders, verpleegkundigen, orthopedagogen, ergos, logos, kines, als ook aan de ouders.

ENABLIN+ (Enabling and Including Young People with Complex and Intense Support Needs), is een Europees Leonardo project (2014-2016) met 8 Europese partners. Wij zijn met de Universiteit Antwerpen hiervan de coordinator. De opdracht van ENABLIN+ is  om een interdisciplinair nascholingsprogramma te ontwikkelen, waarbij zowel ouders als professionals  worden betrokken, om zo de kwaliteit van leven van de kinderen en jongeren met ernstig meervoudige beperkingen te verbeteren. Om de inhoud van deze opleiding te kunnen vormgeven, evenals de vereiste vaardigheden voor een uitstekende ondersteunende dienstverlening, willen wij graag meer informatie van u krijgen over de behoeften van de kinderen, evenals de behoeften van ouders en andere ondersteuners, professionelen uit allerlei beroepen, en het sociale netwerk van de kinderen.

We gaan in 8 landen een enquête uitvoeren, bij professionelen en ouders die leven en werken met kinderen met ernstig meervoudige beperkingen.

Dit ‘onderzoek’ is verdeeld in 3 delen :

I.            Wie zijn deze kinderen met intensieve en complexe ondersteuningsbehoeften?

II .          Voorbeelden van ‘good practices’ van zorg en ondersteuning

III .         Trainingsbehoeften

We hopen dat u uw medewerking wilt verlenen, en vragen u om de vragenlijst in te vullen en zo snel mogelijk terug te zenden, alleszins voor 31/8/2014.

Mogen we u ook vragen dit bericht verder te verspreiden bij mogelijk geinteresseerden.

U kunt de vragenlijsten vinden op deze website.

Met dank en vriendelijke groet
Jo Lebeer MD PhD

Campus Drie Eiken R3.13
Universiteitsplein 1 | B-2610 Wilrijk  | Belgium Tel +32 3 265 25 29  | Fax +323 265 25 26