Vorige week ging Leerslapen live, het online platform voor zorgprofessionals met handvatten voor de behandeling van patiënten met insomnie. Het platform maakt de evidence based behandeling – Cognitieve Gedragstherapie voor Insomnie (CGT-i) – voor iedereen toegankelijk door scholing aan te bieden aan eerstelijns zorgprofessionals. Leerslapen helpt hen om een betere diagnose te kunnen stellen en zelf een (conform de NHG-richtlijnen) niet-medicamenteuze behandeling in te zetten om patiënten eerder het beste perspectief te geven.

Het platform is in beheer van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe. Het is opgezet in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Slaapstraat en de Hersenstichting.

Ongeveer 10% van de Nederlandse volwassenen lijdt aan chronische slapeloosheid (insomnie). Insomnie tast de kwaliteit van leven aan en vermindert het psychologische welzijn. Onbehandelde insomnie vergroot bovendien de kans op het krijgen van psychopathologie zoals een angst- of stemmingsstoornis. Insomnie wordt vaak niet herkend en blijft daardoor onbehandeld. Lange tijd is gedacht dat het slaapprobleem vanzelf verdwijnt als men de psychopathologie zou behandelen. Veelal is dat niet zo omdat men in een vicieuze cirkel van slecht slapen is beland.

Effectieve niet-medicamenteuze behandeling toegankelijk voor iedereen

In de NHG-richtlijn ‘Slaapproblemen en slaapmiddelen’ is opgenomen dat de behandeling van slapeloosheid bij voorkeur niet-medicamenteus is. In de praktijk wordt insomnie echter vaak niet herkend en worden klachten regelmatig behandeld met medicatie. In een acute fase van een slaapprobleem kunnen medicijnen tijdelijk uitkomst bieden. Echter patiënten worden soms ook onnodig doorverwezen voor allerlei onderzoeken en doorlopen een onnodig lang traject zonder dat de hoofdklacht, het slechte slapen, wordt aangepakt.

CGT-i is dé evidence based behandeling van langdurige slapeloosheid. Op de lange termijn is het effect beter dan slaapmedicatie. Veel huisartsen beseffen het belang van niet-medicamenteuze behandeling, maar hebben niet de tijd of alle kennis om deze zelf te geven. Somnoloog-slaaptherapeut dr. Ingrid Verbeek: ”Met Leerslapen bieden we huisartsen een alternatief voor behandeling met slaapmedicatie. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH-GGZ) speelt hierbij een belangrijke rol. Via het platform kunnen meer patiënten toegang krijgen tot CGT-i. Daarmee is goede slaapzorg voor iedereen in Nederland toegankelijk.”

Platform met hulpmiddelen

Leerslapen biedt:

CGT-i nascholing: praktische (online en op locatie) scholingen om insomnie beter te leren herkennen en CGT-i toe te passen. Met eigen casuïstiekbespreking onder begeleiding van een ervaren somnoloog/slaaptherapeut van Kempenhaeghe.

i-Sleep: online behandeling CGT-i voor patiënten. De patiënt krijgt hierbij ondersteuning van een professional zoals de POH-GGZ, een psycholoog of verpleegkundig specialist (VS).

Ondersteunende materialen: hulpkaarten, ontspanningsoefeningen, slaapdagboek en andere middelen om de behandeling met de patiënt te vergemakkelijken.

Goede resultaten

De aangeboden handvatten zijn door de betrokken partners getest. De onlinebehandeling met i-Sleep is onderzocht en effectief gebleken. De CGT-i online nascholing werd getest door POH-GGZ van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg. Deelnemers bleken enthousiast over aanpak en inhoud.

Hoe werkt het?

De online scholing en toegang tot onlinebehandeling met i-Sleep worden tegen geringe kosten aangeboden op Leerslapen. Ondersteunende materialen zijn gratis beschikbaar. Zo zijn hulpkaarten te downloaden. De online scholing is geaccrediteerd voor POH-GGZ en VS. De scholingen op locatie zijn geaccrediteerd voor psychologen, POH-GGZ en VS.

Betere diagnose en behandeling, potentieel minder verwijzingen

 “Leerslapen sluit goed aan bij onze missie om expertise uit te dragen”, zegt Paul Berger, directeur Cure Kempenhaeghe. “Dat past bij de rol die we als expertisecentrum in het zorgveld hebben. Door verwijzers laagdrempelig meer kennis over slaapproblemen bij te brengen, is men beter toegerust, zal het aantal verwijzingen naar de tweede lijn afnemen en wordt patiënten eerder het beste perspectief geboden.”

Unieke samenwerking

Leerslapen is een unieke samenwerking van het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, Vrije Universiteit Amsterdam en Slaapstraat met ondersteuning van de Hersenstichting. Leerslapen is in beheer van Kempenhaeghe.

Meer informatie

Geïnteresseerden kunnen terecht op Leerslapen.nl. Bij vragen kan er contact opgenomen via leerslapen@kempenhaeghe.nl.

Save the date
Op 17 november 2023 organiseert de NVAVG een studiemiddag over slaap.