Digitale nascholingsmogelijkheden vanuit de avg-opleiding zijn voortaan bij elkaar te vinden onder de knop Een Leven Lang Leren op de website van Erasmus MC.

Onder Agenda zijn symposia en andere bijeenkomsten te vinden die interessant en veelal geaccrediteerd zijn voor AVG’s.

Het kopje Lunchreferaten bevat de samenvattingen van de reeks presentaties over genetica, metabole consequenties en kliniek van syndromen die gepaard gaan met een verstandelijke beperking. De referaten worden verzorgd door aiossen klinische genetica en aiossen AVG, onder supervisie van stafleden van beide afdelingen. Door het cyclische karakter van de referatenreeks is de informatie steeds actueel.

College Online linkt aan professioneel gemaakte videoverslagen van door de AVG-opleiding georganiseerde symposia, gewijd aan actuele of controversiële onderwerpen op het vakgebied. Momenteel is hier het symposium Menstruatieregulatie, is de AVG (on)bewust (on)bekwaam? te vinden.

Niet zozeer interessant voor AVG’s, maar mogelijk wel voor collega’s met een andere achtergrond (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde) is het door GERION in samenwerking met de AVG-opleiding verzorgde scholingsprogramma De Ouderenarts en de patiënt met een verstandelijke beperking (http://www.gerion.nl/  → Cursusaanbod).

(Bijdrage van Frans Ewals.)