Momenteel is er weinig bekend over de stand van zaken rondom infectiepreventie en antibioticaresistentie in de langdurige zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking. 

In 2020 heeft het RIVM een risico-inventarisatie uitgevoerd over deze kwesties, waaruit naar voren kwam dat er binnen de gehandicaptenzorg meer aandacht aan deze onderwerpen moet worden besteed. Daarnaast publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) begin dit jaar een rapport, waarin zij concludeerde dat infectiepreventie beter nageleefd moet worden.

Digitaal onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in infectiepreventie en antibioticaresistentie is het RIVM in samenwerking met academische werkplaats Sterker op eigen benen, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), een digitaal onderzoek gestart met een vragenlijst. We zijn geïnteresseerd in de ervaringen van zorgprofessionals met infectiepreventie, antibioticagebruik -en resistentie.

Wat kun je doen om mee te helpen?

We nodigen alle professionals die betrokken zijn bij de begeleiding of verzorging van cliënten met een verstandelijke beperking uit om deel te nemen aan dit digitale vragenlijstonderzoek.

Daarnaast willen we je vragen om de vragenlijst te delen met collega verpleegkundigen, begeleiders en andere zorgprofessionals binnen je organisatie.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. De vragenlijst staat open tot 1 november 2023.

Wij verwachten de resultaten van dit onderzoek begin 2024 te presenteren. De bevindingen worden samengevat en visueel weergegeven in een infographic, die we dan met jullie delen.

Open de vragenlijst.

Vragen?

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met onderzoeker Soemeja Hidad: soemeja.hidad@rivm.nl

Wil je meer weten over onze andere onderzoeken naar infectiepreventie en antibioticaresistentie? Bezoek dan onze projectpagina: GIRAF-project | SOEB (sterkeropeigenbenen.nl)

Alvast hartelijk dank voor je deelname!