Deze maand kwam de healthwatch Cerebrale parese voor volwassenen uit.

Het doel van dit document is:

 1. Verbetering van de herkenning van de diagnose CP bij volwassenen met een verstandelijke beperking door artsen VG
  a. Intramuraal
  b. Poliklinisch
 1. Een juiste diagnose en classificatie biedt perspectief op zowel prognose van diverse bijkomende
  motorische kenmerken als ook op het risico op andere bijkomende aandoeningen.
 2. Praktijkgericht advies voor preventieve signalering van (bijkomende) gezondheidsproblemen bij
  verstandelijk beperkte cliënten met CP.
 3. Vergroten van kennis en bieden van achtergrondinformatie over CP en de bijkomende
  gezondheidsproblemen, opbouwen van adequate kanalen voor verwijzing.

Voor wie?

De healthwatch is er voor artsen VG, zowel intramuraal als poliklinisch werkend met volwassen cliënten met verstandelijke beperking en motorische aandoeningen.
Ook fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en psychologen/maatschappelijk werkenden in
de VG-zorg kunnen kennis nemen van de healthwatch voor toeleiding naar een consult bij de
huisarts en/of arts VG, als problematiek op meerdere terreinen wordt gesignaleerd.

Download de healthwatch.