Beste leeronderzoek van het jaar door artsen voor verstandelijk gehandicapten in opleiding

Op 23 juni 2014 wordt het predicaat ‘beste AVG-leeronderzoek van het jaar’ toegekend aan de artsen Rixje van Beeck Calkoen (De Hartekamp Groep) en Hylke Bergisch (Prisma). Het certificaat wordt hen uitgereikt door Prof. Heleen Evenhuis tijdens de jaarlijkse presentatie van lopende en voltooide leeronderzoeken bij de specialistische opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) aan het Erasmus MC in Rotterdam. Alle artsen die de opleiding volgen moeten in groepjes zo’n leeronderzoek voorbereiden en uitvoeren.

Het onderzoek van Rixje en Hylke betreft de prevalentie van QT-tijd verlenging op het ECG als gevolg van antipsychoticagebruik.

In haar toespraak licht Evenhuis toe dat zij de winnaars zijn vanwege het belangrijke thema, de slagvaardige vervaardiging  en analyse van ECGs bij 127 deelnemers, en het mooie Engelstalige artikel dat zij daarover geschreven hebben. Omdat deze bijwerking van antipsychotica in de verstandelijk gehandicaptenzorg nog te weinig aandacht krijgt, en internationaal geen eerder onderzoek in deze bevolkingsgroep gepubliceerd was, is het onderzoek van belang voor de medische praktijkuitoefening. Temeer omdat bleek dat de betreffende ECG-afwijking bij 6 tot 9% van de deelnemers werd vastgesteld. Deze bijwerking hoeft op zichzelf niet tot klachten of gevaar te leiden, maar is wel reden om te bekijken of het middel beslist gebruikt moet blijven worden. Het advies van de onderzoekers is dan ook, om terughoudend te zijn met het voorschrijven van antipsychotica, en verplichte ECG-controles op te nemen in de nieuwe versie van de NVAVG-richtlijn ‘Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking’.