De NVAVG en Verenso zijn samen gestart met het programma Richtlijnen voor Artsen In de Langdurige Zorg (RAILZ). Eén van de nieuw te ontwikkelen richtlijnen is een richtlijn ‘Anticonceptie, cyclusregulatie en kinderwens bij mensen met een verstandelijk beperking’. Deze zal de verouderde handreikingen ‘Cyclusregulatie bij vrouwen met een verstandelijke beperking’ (2013) en ‘Kinderwens en anticonceptie bij mensen met een verstandelijke beperking’ (2016) vervangen. Om te bepalen welke onderwerpen er aan bod moeten komen in deze richtlijn en om in te spelen op knelpunten in de praktijk, zijn wij benieuwd naar welke knelpunten ervaren worden.

Doe je mee?

Vul dan de vragenlijst in.

De vragenlijst is uitgebreid van opzet. Het gaat om een belangrijk en complex onderwerp voor de VG-zorg. We streven ernaar de knelpunten zo zorgvuldig en volledig mogelijk in kaart te brengen.

Het invullen van de vragenlijst (één per persoon) kost ca. 30-60 minuten. Je kunt de vragenlijst tussentijds afsluiten en op een later moment verder gaan (mits op hetzelfde apparaat).

De enquête staat open tot halverwege maart. Alvast hartelijk dank voor je deelname!