Werkconferentie Datagedreven werken in de langdurige zorg – 7 december

Verenso heeft van VWS het verzoek gekregen om een werkconferentie over datagedreven werken te organiseren. De werkconferentie vindt plaats op 7 december 2023 van 09.30 – 15.30 uur in de Eenhoorn in Amersfoort. Graag wisselen we tijdens de werkconferentie kennis en ideeën met elkaar uit en bespreken we noodzakelijke randvoorwaarden.

Wat is datagedreven werken?

De term datagedreven werken is veelomvattend. Het gaat onder andere om secundair gebruik van gegevens die worden vastgelegd tijdens zorg en behandeling in het primaire proces en is erop gericht professionals actief te ondersteunen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het verzamelen van data d.m.v. applicaties, het inzichtelijk maken van data voor patiënten, handelingsopties afwegen op basis van eerdere uitkomsten, leren van trends in data of het voorspellen van gebeurtenissen op basis van data. Het doel van datagedreven werken is data inzetten om kwaliteit van zorg, behandeling en leven te verbeteren. Hoe doe je dat? En wat betekent dit voor de langdurige zorg?

Tijdens de bijeenkomst staan twee vragen centraal:

1. Wat kan datagedreven werken voor de langdurige zorg betekenen?

2. Wat is (randvoorwaardelijk) nodig om in de langdurige zorg tot datagedreven werken te komen?

Programma 7 december 2023

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

09.30 uur         Inloop-ontvangst

10.15 uur         Start bijeenkomst en plenaire presentaties

12.00 uur         Lunch

13.00 uur         Uiteen in groepen – discussie over mogelijkheden datagedreven werken in de praktijk

15.00 uur         Plenaire terugkoppeling en afsluiting conferentie

15.30 uur         Einde

Plenaire presentaties

Data happiness
Hoe bol.com data gebruikt om klanten blijer te maken en wat jij hier misschien wel mee zou kunnen.
Melissa Perotti, Head of Product Analytics – Shopping & Advertising, bol.com

Datagedreven werken, AI, chatGPT, allemaal termen die (waarschijnlijk) veel worden gebruikt om je heen. Misschien vind je het interessant, misschien nog niet. Zij neemt je graag mee in hoe zij kijkt naar data & AI kijk en hoe zij binnen bol klantvraag-informatie structureren en gebruiken om het bedrijf te verbeteren EN de klanten blijer te maken. Zowel techniek, data kwaliteit als de way of working, cultuur & leiderschap zijn de essentiële thema’s die zij probeert te belichten. Daarnaast wordt er gekeken of er een vertaalslag gemaakt kan worden van het commerciële bedrijf naar de zorg. Melissa is Head of Product Analytics binnen Bol. Zij houdt zich binnen Bol inmiddels 7 jaar bezig met datagedreven werken vanuit verschillende rollen van analist tot data scientist. Daarvoor werkte zij bij Achmea als actuaris. Haar passie zit in complexe dingen eenvoudig maken met behulp van data (visualisatie) en story telling. Daarnaast geloof ik in de kracht van plezier hebben in je werk. Wanneer je samen met een clubje een duidelijk doel voor ogen hebt en hier op een leuke manier aan kan werken is de kans tot succes zoveel groter.

Samen de zorg blijven verbeteren. Digitalisering als verbindende kracht.
Simon Hoogvliet, VP Health Strategy, KPN Health

Lessen van MOOD-Sense
Geïnformeerde besluitvorming in de langdurige zorg door sensoren en andere data. 
Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen

In zijn presentatie bespreekt Sytse Zuidema de ontwikkelingen van data-informeerde zorg in de ouderenzorg. Data kunnen helpen voor een betere besluitvorming van artsen in een multidisciplinair team, maar ook voor kennisontwikkeling en benchmarking. In de ouderenzorg lopen momenteel twee grote initiatieven ‘leren van data’ (standaardiseren en ontsluiten van data vanuit het artsendossier) en ‘zorgprofessionals aan zet’ (toegankelijk maken van gegevens voor zorgverleners en cliënten). Nieuw is het project ‘Monitoring onbegrepen gedrag bij dementie met sensortechnologie (MOOD-Sense)’ waarbij sensortechnologie wordt gebruikt om te zorgen dat zorgverleners sneller kunnen handelen en artsen en andere behandelaars sneller gewenste interventies kunnen inzetten. Sytse Zuidema is specialist ouderengeneeskunde, hoogleraar ouderengeneeskunde en dementie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise.

Samen werken aan datavolwassenheid
Arjan Beelen, hoofd onderzoek/adviseur, Flever

In deze presentatie wordt ingegaan op de datavolwassenheid van zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland. Dit is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd met de initiatiefgroep van het netwerk Samen Datagedreven Werken in Zorg en Welzijn. De initiatiefgroep bestaat uit: ActiZ, Regioplus, Sigra, Vilans, WZW, ZWConnect en Flever. Aan dit onderzoek hebben ruim 100 zorgorganisaties meegedaan, waarvan meer dan 80 organisaties langdurige zorg leveren. Uitkomsten van het onderzoek geven inzicht in de mate waarin organisaties in staat zijn om datagedreven te werken, welke uitdagingen zij ervaren en welke ambities zij hebben. Arjan zit namens Flever in de initiatiefgroep en is het hoofd van het onderzoeksteam van Flever. Hij houdt zich voornamelijk bezig met arbeidsmarktonderzoek voor de sector zorg en welzijn en (secundair) datagebruik en monitoring. Meer informatie over het netwerk Samen Datagedreven Werken in Zorg en Welzijn is hier te vinden.

Voor wie is de werkconferentie bedoeld?

De werkconferentie is bedoeld voor beleidsmakers, zorgprofessionals, bestuurders, stafmedewerkers, onderzoekers en EPD-leveranciers en andere organisaties die zich bezighouden met datagedreven werken en de inzet van technologie. De werkconferentie wordt georganiseerd voor de Wlz-gefinancierde zorg, waaronder (intramurale) ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en de GGZ.

Er zijn 5 accreditatiepunten toegekend voor specialisten ouderengeneeskunde en artsen VG voor deelname aan de werkconferentie. Verpleegkundigen en verzorgenden ontvangen 4 accreditatiepunten voor deelname. Accreditatie voor verpleegkundig specialisten wordt aangevraagd.

Deelname

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Let op! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zonder aanmelding kun je niet deelnemen.

Wil je deelnemen aan de bijeenkomst? Meld je dan aan via deze link: link SCEM