Psychiatrie VB voor de arts VG – diverse data

Als arts VG richt je je op het bewaken en het bevorderen van de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. Onder deze gezondheid valt ook de psychische gesteldheid van je cliënt.

In deze speciaal voor arts VG ontwikkelde driedaagse cursus krijgt u meer inzicht en handvatten om je cliënt met psychiatrische problematiek te kunnen helpen.

Leer zelfverzekerd kennis van psychiatrie toepassen bij VB!

Onder begeleiding van onze vakkundige docenten Jan van Stek en Carmen van Bussel ga je andere aan de slag met de volgende thema’s:

  • Een visie op psychiatrische diagnostiek en behandeling die passend en bruikbaar is in de VG-zorg
  • Het uitvoeren van gedegen, onderbouwd en methodisch onderzoek
  • Het starten van een behandeling bij (vermoedens van) een psychiatrische stoornis
  • Verdieping en actualisatie van de kennis over psychiatrische ziektebeelden
  • Farmacologische behandelingen en non-farmacologische interventies
  • Opbouw van een methodische werkwijze die passend en bruikbaar is in de praktijk
  • Hoe om te gaan met onzekerheid

Door middel van beeldmateriaal, theorie en praktijkoefeningen krijg je kennis van recente wetenschappelijk inzichten, diagnostiek en behandeling. Er is veel ruimte voor discussie, vragen, casuïstiekbespreking en intervisie.

Lees meer en schrijf je in.