Passende zorg en preventie – 3 juli

De houdbaarheid van het zorgstelsel staat onder druk als gevolg van een stijgende vraag naar zorg door o.a. (dubbele) vergrijzing bij een toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Het coalitieakkoord spreekt van passende zorg als antwoord om de houdbaarheid van het stelsel te kunnen borgen, en zet onder andere in op preventie en een gezonde levensstijl.

Het Zorginstituut voelt deze maatschappelijke opgave ook en wil middels passende zorg hieraan bijdragen en streven naar een samenleving die gezondheid voorop stelt. Hiervoor wil het Zorginstituut onder andere preventie in brede zin toegankelijk maken, en start een programma “Preventie in de zorgverzekering”, met als ambitie dat de verzekeraar, gemeente, en zorgaanbieder sneller kunnen bepalen in welk domein initiatieven rond preventie, gezondheidsbevordering en gezondheid thuishoren, en dat effectieve preventieve interventies binnen de zorgverzekering eerder toegankelijker zijn voor de zorgvrager.

Op maandag 3 juli van 15.00 tot 17.00 organiseert het Zorginstituut het symposium “Passende zorg en preventie. Benutten van mogelijkheden in de zorg(verzekering)”.

Wanneer: maandag 3 juli 2023

15.00 – 17.00 uur

Waar: Zorginstituut Nederland, Diemen Zuid

Voor wie: beleidsmakers en managers van zorgverzekeraars, gemeenten, zorgaanbieders, en initiatiefnemers van preventie in de zorg programma’s

U ontvangt binnenkort de uitnodiging.