Epilepsie en verstandelijke beperking

De Stichting Epilepsie Onderwijs Nederland ( SepiON) verzorgt al sinds 1996 onderwijs voor professionals die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met epilepsie.

Voor artsen Verstandelijk Gehandicapten, aios VG en huisartsen die zijn verbonden aan instellingen voor patiënten met een verstandelijke beperking, is door SepiON de cursus ‘Epilepsie en verstandelijke beperking’ ontwikkeld. Deze cursus wordt i.s.m. de NVAVG op 29 februari 2024 voor de zevende keer georganiseerd.
De ochtend zal in het teken staan van het opfrissen van uw kennis m.b.t. een aantal theoretische aspecten rondom epilepsie en de gehele middag zal worden benut om onder leiding van epilepsie experts te werken aan ‘cold cases’. Elke deelnemer krijgt de kans om een moeilijke casus in te sturen. Deze worden op de cursusdag in kleinere groepjes besproken en plenair uitgewerkt voor de gehele groep en de experts.

Epilepsie en verstandelijke beperking: Hoge prevalentie en complexe zorg

Van de 100.000 Nederlanders met een verstandelijke beperking heeft gemiddeld 20 tot 30% epilepsie. De zorg voor mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking is complex. Denk aan de verschillende etiologische oorzaken, het feit dat er vaak meer beperkingen tegelijk voorkomen en er sprake kan zijn van bijzondere gezondheidsproblemen en gezondheidsrisico’s.

Complexe gedragspatronen kunnen voorkomen en zijn soms lastig te onderscheiden van epileptische aanvallen, de epilepsie is vaker therapieresistent en de impact van aanvallen en/of medicatie is doorgaans vaak moeilijker in te schatten.

Belangrijke ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling

De kennis en mogelijkheden m.b.t. de diagnostiek en behandeling van epilepsie hebben grote ontwikkelingen doorgemaakt waardoor er veel vaker een etiologische diagnose gesteld wordt. Daardoor kan behandeling soms gerichter worden ingezet.

Bij patiënten met refractaire epilepsie is de diagnose vaak jaren geleden gesteld. Bij hen kan her evaluatie leiden tot verandering van diagnose waardoor er nieuwe behandelopties ontstaan. Kennis van nieuwe medicamenteuze en niet medicamenteuze mogelijkheden, neveneffecten en interacties kan leiden tot een betere inschatting van de effecten van bijwerkingen.

Kleinschalige interactieve cursus en accreditatie

Alle genoemde ontwikkelingen komen aan bod in de cursus ‘Epilepsie en verstandelijke beperking’. Aan de hand van casuïstiek is er uitgebreid aandacht voor de huidige mogelijkheden van aanvalsherkenning, diagnostiek en behandeling. Bovendien zullen praktische handvaten worden geboden voor de benadering van epilepsie in de dagelijkse praktijk van artsen VG en huisartsen voor patiënten met een verstandelijke beperking.
De cursus wordt in zijn geheel verzorgd door in epilepsie gespecialiseerde deskundigen. Om het interactieve karakter te waarborgen, worden er maximaal 30 deelnemers toegelaten.

Doelstelling

Het doel van de cursus is:

 • op de hoogte brengen van nieuwe diagnostische en behandelmogelijkheden
 • faciliteren van netwerken (met accent op samenwerking tussen AVG en gespecialiseerde epilepsiezorg)
 • het bespreken van moeilijke casussen:
  Deelnemers kunnen vooraf casus & video’s uploaden in digitale omgeving. Deze worden in klein groepsverband besproken en vervolgens uitgewerkt voor de gehele groep (inclusief videomateriaal).

Leerdoelen

Tijdens de  cursus komen onderwerpen die betrekking hebben op de algemene competenties van de medisch specialist (communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie, professionaliteit) alsook kwesties met betrekking tot het medisch handelen aan de orde.

 • Aanvalsdiagnostiek & differentiaal diagnostische overwegingen
 • Anti epileptica – huidige richtlijnen
 • Nieuwe anti epileptica
 • Niet medicamenteuze behandeling
 • Noodmedicatie en aanvalsdetectie
 • SUDEP en risicoafwegingen
 • Organisatie van zorg – samenwerking neuroloog arts VG huisarts

Docenten

N.M. Gosens, neuroloog, SEIN Zwolle
Dr. J. Nicolai, kinderneuroloog MUMC Maastricht
Dr. F. Snoeijen – Schouwenaars, arts verstandelijk gehandicapten, Academisch Centrum voor Epileptologie, Kempenhaeghe, Heeze
Dr. M. Vlooswijk, neuroloog, MUMC Maastricht

Bekijk het programma en lees meer.