Cultuursensitief werken | Webinar

Cultuursensitief werken | Webinar

Accreditatie ABC1: Ja, nummer: 459672

Doelgroep

Het doel is tweeledig. Ten eerste wordt besproken welke invloed cultuur en levensbeschouwing hebben op jouw werk. Ten tweede worden tips gegeven hoe jij daar in de praktijk mee om kunt gaan. In dit verband zal worden uitgelegd wat een dynamische benadering van het begrip cultuur inhoudt. In lijn daarmee wordt het Culturele Interview geïntroduceerd. Dit is een methodiek om het gesprek tussen zorgverleners en cliënten met een andere culturele achtergrond te stimuleren.

Meer informatie?

Cultuursensitief werken | Webinar | Leids Congres bureau